Curs 2020/21

Recordar-vos els dies de les inscripcions: 

▪          Petites: Dijous 15, de 19 a 21h ESPAI 1

▪          Mitjanes:Dijous 15, de 17 a 19h ESPAI 1

▪          Mitjones: Dimarts 13, de 19 a 21h ESPAI 1

▪          Grans: Divendres 16, de 17 a 19h ESPAI 1

▪          Prejoves: Dijous 15, de 19 a 21h ESPAI 2 i Dimecres 14, de 19 a 21h ESPAI 1

▪         Colla X: Dimecres 14, de 19 a 21h ESPAI

▪          Joves: Divendres 16, de 19 a 21h ESPAI 1.